Leveringsvoorwaarden


Alle bestellingen worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
Zodra het verschuldigde bedrag op mijn rekening staat gaat de bestelling nog dezelfde dag de deur uit.
Ik stuur u een email om te laten weten dat u het pakje spoedig kunt verwachten.
Het verzenden is voor risico van de koper.  Om er zeker van te zijn dat uw pakje aankomt wil ik, voor een meerprijs, het pakje aangetekend verzenden. Dit moet u bij uw bestelling aangeven.

Annelies de Kort-Miniaturen is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Annelies de Kort-Miniaturen.

Het gebruik van fotomateriaal en tekst van deze website is niet toegestaan zonder
nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Annelies de Kort-Miniaturen.

Alle prijzen op de website zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld.